16 Mayıs 2017 Salı


AKGİNE'DE MAHDUMGULİ FİRAĞİ ANITI


Türkmenistan ile Afganistan sınır bölgesinde bulunan Akgine Sınır Kapısına yakın bir yerde meşhur Türkmen filozofu ve şairi Mahdumguli Firağ'nın anıtı açıldı.Açılışa Türkmenistan'dan Lebap Vilayeti Vali yardımcısı, İlimler Akademisi görevlileri katıldı. Afganistan tarafından da Meymene Valisi ve görevliler katıldı.

11 Mayıs 2017 Perşembe


DÜNYA ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİDünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ne Oğuzlar İlim, İrfan ve Medeniyet Derneği'de Türkmen Çadırı kurarak iştirak etti.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışına Dünya Etno Sporları Konfederasyonu sayın Başkanı Bilal Erdoğan'da çadırları tek tek dolaşarak bilgi aldı.

(Derleyen: H. M. Osman Mahdum)

8 Mayıs 2017 Pazartesi

HALİFE KIZILAYAK HAZRETLERİNİN TÜRBESİNE ZİYARET
Afganistan'ın Kuzeyinde Türklerin en çok yoğun olarak yaşadığı Cevizcan vilayetine resmi ziyaret için gelen Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayid Yusuf çeşitli incelemelerde bulundu.
Maarif Vakfı Koordinatörü Mucip Uludağ ve Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu ve Eğitim Görevlisi Mustafa Erdeviren'in de hazır bulunduğu heyet, Kızılayak ahalisi ve ileri gelinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
Burada ak sakallar, yerel ahali ve ileri gelenlerin görüşlerini alan aynı zamanda onlarla hasret gideren Said Yusuf, bölgede Türkistan Erenlerinden Halife Kızılayak hazretlerinin türbesini de ziyaret etti.

Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kızılayak'ta yaptırılan Sağlık Ocağı ve Kız Okulunu da gezen Yusuf, burada görevlilerden bilgi aldı.

24 Nisan 2017 Pazartesi

GÜNEY TÜRKİSTAN'DAN BİR MANZARA

Güney Türkistan'da 1978 yıllarında, Rus İşgalinden önce mutlu mesut yaşayan Türkmen ahalisinin günlük yaşantısından bir kesit.

Tabloya daha dikkatli bakıldığında, TRT'nin her hafta gösterime sunduğu "Diriliş Ertuğrul" dizisinden bir sahnesini andırıyor. Yörük çadırlarının günlük yaşam şartlarından bir sahne gibi duruyor.
Menim ilim "Toy" eyler. Toyları bayram eyler, 

Salıncakta sallanan mutlu Türkmen kız çocukları

Toya gelen Türkmen ayal gıyzlari, "Düğüne gelen Türkmen gelin kızları"

Dokma yardımına gelen, ellerinden nur biten Türkmen ayal gıyzlari.
Çocukların da mutluluğu hallerine yansımış.

(Derleyen: H. M. Osman Mahdum)

27 Mart 2017 Pazartesi

MAHDUM AİLESİNİN İFTİHARI


Şehit Nurettin amcamın ilk göz ağrısı, Mahdum ailesinin iftiharı, "Profesör"lük unvanın hayırlı uğurlu olsun Prof. Dr. Abit Nazar Mahdum ağabey.

EĞİTİM
Doktora: İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Lisans: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ – Tasnif Elemanı (1990 – 1993)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Araştırma Görevlisi (1993-2009)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Yardımcı Doçent (2009 – 2011)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Doçent (2011- )

İDARİ GÖREVLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Kalite Kurulu Temsilcisi (2010 –   )
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI –Enstitü Müdür Yardımcısı (2010 – 2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 -2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Erasmus Koordinatörü (2009 – 2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Anabilim Dalı Başkanı (2010-   )

YAYINLAR

Kitaplar:
Revnak’ul-İslam (2010)., MAHDUM ABİD NAZAR, Çile Yayınları, Sayfa Sayısı 219, ISBN:978-9944-779-07-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 44646)
Makaleler:
MAHDUM ABID NAZAR (2003). Mahdumkulu Feragi ve Tasavvuf. Türk Dünyası Araştırmaları(146), 205-220., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767046)
MAHDUM ABID NAZAR (2003). Ömer Hayyam’ın Nevruz-nâme’si Hakkında. Türk Dünyası Araştırmaları(144), 227-232., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767047)
MAHDUM ABID NAZAR (2004). Mahdumkulu Divânına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili Bir Tercüme. Türk Dünyası Araştırmaları(150), 205-218., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767045)
MAHDUM ABID NAZAR (2005). Kur’ân’ın Sûrelerinin, Âyetlerinin ve Harflerinin Sayısı Üzerine Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Metin. Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, 327-354., Atıf Sayısı: 0 (Kontrol No: 1767043)
MAHDUM ABID NAZAR (2005). Türkmenistan’da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitiminde Tekerleme Kullanımı. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi(217), 56-58., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767044)
MAHDUM ABİD NAZAR (2006). Farsça Kaynaklarda Ali Şir Nevâyî. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34(34), 103-155. (Kontrol No: 2418128)
MAHDUM ABID NAZAR (2006). Muinü’l-mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine. İlmi Araştırmalar(21), 153-165., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767041)
MAHDUM ABİD NAZAR (2009). Bekasıl Euliye, Juldıznama, (Çeviren: Maksut Şapigi, Sersenbi Deuitulı), Kültegin (Yayınevi), Astana 2005, 222 + 388 sahife renkli tıpkıbasım. Kitap Tanıtma. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6(4), 123-128., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1793485)
MAHDUM ABID NAZAR (2010). Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât. Türk Dünyası Araştırmaları(184), 149-184., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767049)
MAHDUM ABID NAZAR (2011). On The Sources Of Sebâtü’l-âcizîn By Sûfî Allahyâr. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 21, 239-254., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767048)
MAHDUM ABİD NAZAR (2015). Sûfî Allahyâr’da Tasavvufî Tenkit. Turkish Studies, 845-868., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8377 (Yayın No: 1794125)
MAHDUM ABID NAZAR (2016). Mâverâü’n-nehr Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân. (Mart-Nisan Sayısında Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir.)
Yayımlanmış Bildiriler:
MAHDUM ABID NAZAR (2011). Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine. Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine”, Uluslararası Bilgi Şöleni: Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, Atıf Sayısı: 1 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767152)
MAHDUM ABID NAZAR (2011). Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Feragi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Atıf Sayısı: 0 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767151)
Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:
MAHDUM ABID NAZAR (2013). Mahdumkulu Şiiri ve Şöhreti, Trakya Üniversitesi, Büyük Türkmen Düşünürü Mahdumkulu Feragi
MAHDUM ABID NAZAR (2014). Mâverâü’n-nehr Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Tam metin bildiri) – (Yayınlanmamış.)

PROJELER

Çağatay Edebiyatı Araştırmaları, BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor.)

YÖNETTİĞİ TEZLER

Benli Şeyma, (2015). Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Mir’atu’s-Safa’sı (Tenkitli Metin – İnceleme), İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Eyüp Gül, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Bölümü, 1068 Numarada Kayıtlı Tercüme Bir Eser: Tercüme-i Celal ve Cemal (İnceleme-Metin-Transkripsiyon) (Devam Ediyor)
Akter Metehiu, Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü, 02254 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmuati’l-Kasaidi’l-Mergube (İnceleme-Metin-Transkripsiyon) (Devam Ediyor)
Sema Taşkın, Şemseddin’i Sivasi’nin Menakıb’i Çeher Yar-ı Güzin’i (İnceleme-Metin-Edisyon-Kritik) (Devam Ediyor)

EDİTÖRLÜK

Türkiyat Mecmuası 21/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 25/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 25/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 24/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 24/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 23/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 23/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 22/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 22/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 21/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

VERDİĞİ DERSLER  
Lisans
Eski Türk Edebiyatı Metinleri (2015 – 2016)

(H.M.Osman Mahdum)