24 Nisan 2017 Pazartesi

GÜNEY TÜRKİSTAN'DAN BİR MANZARA

Güney Türkistan'da 1978 yıllarında, Rus İşgalinden önce mutlu mesut yaşayan Türkmen ahalisinin günlük yaşantısından bir kesit.

Tabloya daha dikkatli bakıldığında, TRT'nin her hafta gösterime sunduğu "Diriliş Ertuğrul" dizisinden bir sahnesini andırıyor. Yörük çadırlarının günlük yaşam şartlarından bir sahne gibi duruyor.
Menim ilim "Toy" eyler. Toyları bayram eyler, 

Salıncakta sallanan mutlu Türkmen kız çocukları

Toya gelen Türkmen ayal gıyzlari, "Düğüne gelen Türkmen gelin kızları"

Dokma yardımına gelen, ellerinden nur biten Türkmen ayal gıyzlari.
Çocukların da mutluluğu hallerine yansımış.

(Derleyen: H. M. Osman Mahdum)

27 Mart 2017 Pazartesi

MAHDUM AİLESİNİN İFTİHARI


Şehit Nurettin amcamın ilk göz ağrısı, Mahdum ailesinin iftiharı, "Profesör"lük unvanın hayırlı uğurlu olsun Prof. Dr. Abit Nazar Mahdum ağabey.

EĞİTİM
Doktora: İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Lisans: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ – Tasnif Elemanı (1990 – 1993)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Araştırma Görevlisi (1993-2009)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Yardımcı Doçent (2009 – 2011)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Doçent (2011- )

İDARİ GÖREVLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Kalite Kurulu Temsilcisi (2010 –   )
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI –Enstitü Müdür Yardımcısı (2010 – 2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 -2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Erasmus Koordinatörü (2009 – 2013)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Anabilim Dalı Başkanı (2010-   )

YAYINLAR

Kitaplar:
Revnak’ul-İslam (2010)., MAHDUM ABİD NAZAR, Çile Yayınları, Sayfa Sayısı 219, ISBN:978-9944-779-07-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 44646)
Makaleler:
MAHDUM ABID NAZAR (2003). Mahdumkulu Feragi ve Tasavvuf. Türk Dünyası Araştırmaları(146), 205-220., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767046)
MAHDUM ABID NAZAR (2003). Ömer Hayyam’ın Nevruz-nâme’si Hakkında. Türk Dünyası Araştırmaları(144), 227-232., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767047)
MAHDUM ABID NAZAR (2004). Mahdumkulu Divânına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili Bir Tercüme. Türk Dünyası Araştırmaları(150), 205-218., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767045)
MAHDUM ABID NAZAR (2005). Kur’ân’ın Sûrelerinin, Âyetlerinin ve Harflerinin Sayısı Üzerine Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Metin. Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, 327-354., Atıf Sayısı: 0 (Kontrol No: 1767043)
MAHDUM ABID NAZAR (2005). Türkmenistan’da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitiminde Tekerleme Kullanımı. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi(217), 56-58., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767044)
MAHDUM ABİD NAZAR (2006). Farsça Kaynaklarda Ali Şir Nevâyî. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34(34), 103-155. (Kontrol No: 2418128)
MAHDUM ABID NAZAR (2006). Muinü’l-mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine. İlmi Araştırmalar(21), 153-165., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767041)
MAHDUM ABİD NAZAR (2009). Bekasıl Euliye, Juldıznama, (Çeviren: Maksut Şapigi, Sersenbi Deuitulı), Kültegin (Yayınevi), Astana 2005, 222 + 388 sahife renkli tıpkıbasım. Kitap Tanıtma. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6(4), 123-128., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1793485)
MAHDUM ABID NAZAR (2010). Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât. Türk Dünyası Araştırmaları(184), 149-184., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767049)
MAHDUM ABID NAZAR (2011). On The Sources Of Sebâtü’l-âcizîn By Sûfî Allahyâr. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 21, 239-254., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767048)
MAHDUM ABİD NAZAR (2015). Sûfî Allahyâr’da Tasavvufî Tenkit. Turkish Studies, 845-868., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8377 (Yayın No: 1794125)
MAHDUM ABID NAZAR (2016). Mâverâü’n-nehr Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân. (Mart-Nisan Sayısında Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir.)
Yayımlanmış Bildiriler:
MAHDUM ABID NAZAR (2011). Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine. Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine”, Uluslararası Bilgi Şöleni: Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, Atıf Sayısı: 1 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767152)
MAHDUM ABID NAZAR (2011). Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Feragi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Atıf Sayısı: 0 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767151)
Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:
MAHDUM ABID NAZAR (2013). Mahdumkulu Şiiri ve Şöhreti, Trakya Üniversitesi, Büyük Türkmen Düşünürü Mahdumkulu Feragi
MAHDUM ABID NAZAR (2014). Mâverâü’n-nehr Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Tam metin bildiri) – (Yayınlanmamış.)

PROJELER

Çağatay Edebiyatı Araştırmaları, BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor.)

YÖNETTİĞİ TEZLER

Benli Şeyma, (2015). Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Mir’atu’s-Safa’sı (Tenkitli Metin – İnceleme), İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Eyüp Gül, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Bölümü, 1068 Numarada Kayıtlı Tercüme Bir Eser: Tercüme-i Celal ve Cemal (İnceleme-Metin-Transkripsiyon) (Devam Ediyor)
Akter Metehiu, Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü, 02254 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmuati’l-Kasaidi’l-Mergube (İnceleme-Metin-Transkripsiyon) (Devam Ediyor)
Sema Taşkın, Şemseddin’i Sivasi’nin Menakıb’i Çeher Yar-ı Güzin’i (İnceleme-Metin-Edisyon-Kritik) (Devam Ediyor)

EDİTÖRLÜK

Türkiyat Mecmuası 21/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 25/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 25/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 24/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 24/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 23/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 23/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 22/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 22/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Mecmuası 21/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

VERDİĞİ DERSLER  
Lisans
Eski Türk Edebiyatı Metinleri (2015 – 2016)

(H.M.Osman Mahdum)

23 Mart 2017 Perşembe

BİR BAŞKA OLUR TÜRKMEN YAYLASI


Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan Türkmen yayla geleneğinin yaşayan en bariz örneklerinden biri Afganistan'ın kuzeyinde Türkmen yaylalarında çok renkli geçer.Baharın müjdecisi, yılın ilk günü "Nevruz" günü yaylaya çıkan Türkmen gençleri, baharı karşılar ve şenlik havasında kutlarlar.
At oyunları güreş ve Oğlak oyunu ile süslenen şenlik görmeye değer.


GARK BOLMUŞ REYHANA ÇÖLİ TÜRKMENİN

Ceýhun bilen behri-Hazar arasi,
Çöl üstünden öser  ýeli Türkmeniň
Gül-gunçasi – gara gözüm garasi,
Gara dağdan iner sili Türkmeniň.

Hak silamyş bardır onuň saýasi,
Çırpınşar çölünde neri, maýasi,
Reňbe-reň gül açar ýaşıl ýaýlasi,
Gark bolmuş reýhana çöli Türkmeniň.

Al-ýaşıl bürenip çıkar perisi,
Kükreip bark urar anbarıň ıysi,
Beğ, töre, aksakal yurduň eýyesi,
Küren tutar gözel ili Türkmeniň.

Ol merdiň ogludır, mertdir pederi,
Göroglı gardaşı, serhoşdır seri,
Dağda, düzde kowsa, saýýatlar diri
Alabilmez, ýolbars ogli Türkmeniň.

(Hazırlayan: H.M. Osman Mahdum)

20 Mart 2017 Pazartesi

NEVRUZ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Türkmenler, yeni yılın ilk gününe Novruz adını verirler. Novruz’dan beş altı gün önce, her Türkmen ailesi temizlik yapmaya başlar. 
Novruz için Türkmen çöreği, Türkmen petiri, külce, yağlı börek, yağli çörek, boğursak, Türkmen palvyi hazırlanır. Ne kadar çok yiyecek hazırlanırsa, yeni yılın o denli iyi geçeceğine inanılır.

GIZLAYAK OBASININ OTAĞI


Türkmen çadırı kurarak Orta Asya'nın göbeğinde Nevruz etkinliği kutlayan Kızılayan Obası'nın Gayyı çadırına hoşgeldiniz.

Gelelim konumuza, Semeni, Novruz’un özel yiyeceğidir. Birkaç aile birleşip büyük bir kazanda buğday özüne, un, su ve şeker ekleyerek hazırlarlar. Bir gün önceden pişirilmeye başlanan semeni, 21 Mart sabahı etkinliğe iştirak eden tüm katılımcılara ikram edilir. 


Yada evlerde günün ilk dakikalarında ikram edilir. 
Bir de Nevruzdan bir gün öncesinden kaynar suya yatırılmış kuru meyve ve hoşafı yapılır ve Sabah il yenen gıra buüzüm ve kaysı hoşafı olur. Hatta tüm kaplan su ile doldurularak konur ki yılın ilk günü tüm kaplar dolu olması bereketli olması dikket edilir. Bu gelen de yılın ilk gününde taze meyve yenerek başlanması o yılın bereketinin artacağına ve bolluk ve bereketli bir yıl olarak geçirileceğine inanılır. 
Nevruz Bayramı Türk cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'da bir günlük resmi tatil olarak kutlanırken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Bayram ektinlikleri ile kutlanmaktadır. 

(Derleyen: H.M. Osman Mahdum)

1 Mart 2017 Çarşamba

SEN ŞEHİT OĞLU ŞEHİTSİNAmcam Halipa Nurettin Mahdum'u rahmetle anıyor, kendisinden şefaatçı olmasını diliyorum.
Zorlu bir coğrafyada, meşakketli bir hayat ile mücadele eden Nurettin amcamın şehadet şerbetini, kilometrelerce uzaktan seslenen Mehmet Akif Ersoy, bakın nasıl dile getiriyor.
Baba şehit, kendisi şehit, kardeşleri şehit, işte "sen şehit oğlusun" şehitsin. Nurlar içinde yat amca.
Senin ruhun şad, her zaman içimizde ve aramızda olduğunu biliyoruz.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

(Derleyen: Hacı M. Osman Mahdum)